Чёрный - персонаж занят
Зеленый - "готовый" персонаж (свободный)
Синий - акционный персонаж (свободный)
Красный - "нужный" персонаж (свободный)


[3 - Хана|17-18]
Набор неканонов временно закрыт!

Miyazawa Haruhi|18
Takayuki Nami|18
Hwan So Jyu|18
Nakano Riko|18
Inoue Miho|18
Yamada Tomiji|18
Nobunaga Ryosuke|18
Kasuga Tatsuya|18
Tanaka Mirai|18
Sekigawa Ichirou|18
Hikaru Naoto|18
Sakaki Nomite|18 (21)
Miura Sota|18 (20)
Mihiko Hitomi|18 (22)
Jo Su Ah|18
Song Young Soo|18
Lee Yoon|18
Takamine Riku 18
Suzuki Taira|18
Heo Wol|21
Hayabusa Raiden |18

Higa Kiyoshi|18
Kawamori Kaoru|18
Suzuki Akio|18
Park Chi Soo|18
Ishibumi Kai|18

Kawashima Sayuri|17
Aizawa Yukari|17
Moon Jun Hyung|17
Kuroki Nikko|17
Yazaki Shuichi|17
Haneko Sora |17
Sae Ha Neul |17
Byun Mi Jin (MJ) |17

Chikada Rikiya|17

Общее число: 35Девушек: 11 Парней: 24


[2 - Moyashi|16-17]


Yoo Ji Eun|17
Takashi Hinata|17
Sayama Rin|17
Sang Mi Yoon|17
Imamura Keitaro|17
Kawamori Yuta|17
Chi Roy|17
Choi Anna|17
Sin Eun Bi|17
Im Jae Hee|17
Baek Ha Roo|17
Hishiro Tora |17
Kaikuro Ryu |17
Minami Keizo |17

Seto Airi|17
Nishio Naoto|17


Kim Cho Rin |16
Lan Fei Fei |16

Usami Shizuku|16
Inna Minor|16
Hirano Mika|16
Nagasawa Tsubaki|16
Hotaru Miyu|16
Ming Yoon Hee|16,5
Kuratani Kenta|16
Watanabe Nao |16
Kimura Rei |16
Otani Shohei|16
Kohaku Matsu |16
Ayame Shion |16

Aizawa Hanako|16
Aiba Mei|16

Общее число: 32Девушек: 18 Парней: 14


[1- Shido|15-16]


Minami YongJae|16
Baek Tae Yi|16
Kitano Takeshi |16


Kagawa Keiko|15
Adaniya Chisato|15
Mok Ga Yeon |15
Suzuki Kaname|15
Chan Min Jung|15
Makioka Ami|15
Madoka Aiyu |15
Won Sa Rang |15
Kasuga Shotarou|15

Yamakawa Nonoha|15
Sato Eiji|15

Общее число: 14Девушек: 10 Парней: 4


[Учителя]


Kuratani Osamu|26

Akane Reira|29

Takayuki Samiko|25

Shin Lee Hyun|34

Hachizuka Renjiro|24

Warunо Yukiko|26

Shimura Teruo|31

Uehara Natsuko|23

Hasegawa Ayumi|26

Kobayakawa Hideaki|32

Tagaki Nobukata|30

Ju Yoon Hee|31

Shibata Hiro|24


Японский язык

Завуч, литература

Право

Физика

Зоология, биология

Домоводство

Этика

Английский язык

Музыка

Физкультура|Тренер по плаванью

Доктор

Рисование

...|Тренер карате

Общее число: 14


[Нейтральные персонажи]


Kawashima Nobu|23

Hanari Gina|28

Kagawa Ren|23

Kagawa Jun|22

Han Min Woo|26

Kim Jong Won|22

Lee Sung Woo|22

Kim Byung Suk

Uchida Sosuke

Kawashima Medicine

Журналистка, fashionista, айдол|Ведущая своего шоу на тв

Экономика и управление|Вице-президент отцовской фирмы

Юрист, гонщик|Учится на последнем курсе, гонщик

Отельный бизнес|Shilla Hotels

Айдол|Певец и актер

Безработный | Музыкант

Личный секретарь Хан Мин У|Shilla Hotels

Водитель Мок Га Ён

Общее число: 9

P.S. За помощь в создании списка спасибо Takamine Riku!